Privacy Beleid

 

Privacybeleid is toegewijd aan het beschermen van uw privacy. Neem contact met ons op via biobeesdoekjes@gmail.com als u vragen of problemen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens en wij helpen u graag verder.

Door gebruik te maken van deze site en/of onze diensten, stemt u in met de Verwerking van uw Persoonlijke Gegevens zoals beschreven in dit Privacybeleid.

 

Inhoud

In dit beleid gebruikte definities
Principes voor gegevensbescherming die we volgen
Welke rechten heeft u met betrekking tot uw persoonlijke gegevens?
Welke persoonlijke gegevens we over u verzamelen
Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken
Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Informatie over cookies
Contactgegevens
Definities

Persoonsgegevens - alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
Verwerking - elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die wordt uitgevoerd op Persoonsgegevens of op reeksen van Persoonsgegevens.
Betrokkene - een natuurlijke persoon van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt.
Kind - een natuurlijke persoon jonger dan 16 jaar.
Wij/ons (al dan niet met een hoofdletter geschreven of niet).

 

Principes voor gegevensbescherming

Wij beloven de volgende principes voor gegevensbescherming te volgen:

De verwerking is rechtmatig, eerlijk en transparant. Onze verwerkingsactiviteiten hebben wettelijke gronden. Wij houden altijd rekening met uw rechten voordat wij persoonlijke gegevens verwerken. Wij zullen u op verzoek informatie verstrekken over de Verwerking van uw gegevens.
Verwerking is beperkt tot het doel. Onze Verwerkingsactiviteiten passen bij het doel waarvoor de Persoonsgegevens zijn verzameld.
Verwerking gebeurt met minimale gegevens. Wij verzamelen en verwerken alleen de minimale hoeveelheid persoonlijke gegevens die nodig is voor welk doel dan ook.
De verwerking is beperkt in de tijd. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig opslaan.
Wij zullen ons best doen om de juistheid van de gegevens te garanderen.
Wij zullen ons best doen om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen.
Rechten van de betrokkene

 

De betrokkene heeft de volgende rechten:

Recht op informatie - dat wil zeggen dat u het recht hebt om te weten of uw Persoonsgegevens worden verwerkt, welke gegevens worden verzameld, van waar ze worden verkregen en waarom en door wie ze worden verwerkt.
Recht op toegang - dat wil zeggen dat u het recht hebt op toegang tot de gegevens die van/over u worden verzameld. Dit omvat uw recht om een kopie van uw verzamelde persoonsgegevens op te vragen en te verkrijgen. U kunt dit hier doen.
Recht op correctie - dat wil zeggen dat u het recht hebt om te verzoeken om correctie of verwijdering van uw Persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zijn.
Recht om te wissen - dat wil zeggen dat u in bepaalde omstandigheden kunt verzoeken om uw Persoonsgegevens uit onze administratie te laten wissen.
Recht om de verwerking te beperken - dat wil zeggen dat u, indien bepaalde voorwaarden van toepassing zijn, het recht hebt om de Verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking - dat wil zeggen dat u in bepaalde gevallen het recht hebt om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van direct marketing.
Recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking - dit betekent dat u het recht hebt om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde Verwerking, met inbegrip van profilering; en dat u niet onderworpen bent aan een besluit dat uitsluitend op geautomatiseerde Verwerking is gebaseerd. Dit recht kunt u uitoefenen wanneer er een resultaat is van de profilering dat rechtsgevolgen voor u heeft of aanzienlijke gevolgen voor u heeft.
Recht op gegevensportabiliteit - u hebt het recht om uw Persoonsgegevens te verkrijgen in een machineleesbaar formaat of, indien mogelijk, als een directe overdracht van de ene Verwerker naar de andere.
Recht om een klacht in te dienen - in het geval dat wij uw verzoek onder de toegangsrechten weigeren, zullen wij u een reden geven waarom wij uw verzoek weigeren. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw verzoek is behandeld, neem dan contact met ons op.
Recht op hulp van de toezichthouder - dat wil zeggen dat u recht heeft op hulp van een toezichthouder en het recht op andere rechtsmiddelen, zoals het vorderen van schadevergoeding.
Recht om uw toestemming in te trekken - u heeft het recht om elke gegeven toestemming voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens in te trekken.


Gegevens die wij verzamelen

Informatie die u ons heeft verstrekt
Dit kan uw e-mailadres, naam, factuuradres, thuisadres, enz. zijn - voornamelijk informatie die nodig is om u een product/dienst te leveren of om uw klantervaring bij ons te verbeteren. Wij slaan de informatie die u ons verstrekt op om u in staat te stellen opmerkingen te maken of andere activiteiten op de website uit te voeren. Deze informatie omvat bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres.

Automatisch over u verzamelde informatie
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessietools. Bijvoorbeeld uw winkelwagengegevens, uw IP-adres, uw eventuele winkelhistoriek, uw winkelwagengegevens, enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

 

Automatisch verzamelde informatie over u
Dit omvat informatie die automatisch wordt opgeslagen door cookies en andere sessietools. Bijvoorbeeld uw winkelwagengegevens, uw IP-adres, uw eventuele winkelhistoriek, uw winkelwagengegevens, enz. Deze informatie wordt gebruikt om uw klantervaring te verbeteren. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten of de inhoud van onze website bekijkt, kunnen uw activiteiten worden geregistreerd.

Informatie van onze partners
Wij verzamelen informatie van onze vertrouwde partners met de bevestiging dat zij wettelijke gronden hebben om die informatie met ons te delen. Dit is ofwel informatie die u hen rechtstreeks hebt verstrekt, ofwel informatie die zij over u hebben verzameld op andere wettelijke gronden. Bekijk hier de lijst van onze partners.

Openbaar beschikbare informatie
We kunnen informatie over u verzamelen die publiekelijk beschikbaar is.

 

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om dat te doen:

onze service aan u te verlenen. Dit omvat bijvoorbeeld het registreren van uw account, het leveren van andere producten en diensten waarom u hebt verzocht, het leveren van promotionele artikelen op uw verzoek en het communiceren met u over deze producten en diensten, het communiceren en communiceren met u en het op de hoogte stellen van wijzigingen in eventuele diensten.
uw klantervaring te verbeteren;
een wettelijke of contractuele verplichting na te komen;
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens op legitieme gronden en/of met uw toestemming.

Op grond van het aangaan van een contract of het nakomen van contractuele verplichtingen verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

om u te identificeren;
om u een dienst te verlenen of om u een product te verzenden/aan te bieden;
om te communiceren voor verkoop of facturering;
Op grond van een legitiem belang verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

om u gepersonaliseerde aanbiedingen* (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners) te sturen;
het beheren en analyseren van ons klantenbestand (aankoopgedrag en geschiedenis) om de kwaliteit, variëteit en beschikbaarheid van de aangeboden/verstrekte producten/diensten te verbeteren;
het uitvoeren van vragenlijsten met betrekking tot klanttevredenheid;
Zolang u ons niet anders hebt geïnformeerd, beschouwen wij het aanbieden van producten/diensten die vergelijkbaar of hetzelfde zijn met uw aankoopgeschiedenis/browsergedrag als ons legitieme belang.

Met uw toestemming verwerken wij uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

om u nieuwsbrieven en campagneaanbiedingen (van ons en/of onze zorgvuldig geselecteerde partners) te sturen;
voor andere doeleinden hebben wij uw toestemming gevraagd;
Wij verwerken uw persoonlijke gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en/of gebruiken uw persoonlijke gegevens voor opties die door de wet zijn voorzien. Wij behouden ons het recht voor om de verzamelde Persoonsgegevens te anonimiseren en deze gegevens te gebruiken. Wij zullen gegevens buiten het toepassingsgebied van dit beleid alleen gebruiken wanneer deze geanonimiseerd zijn. Wij bewaren uw factuurgegevens en andere over u verzamelde informatie zolang als nodig is voor boekhoudkundige doeleinden of andere verplichtingen die voortvloeien uit de wet, maar niet langer dan 7 jaar.

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens verwerken voor aanvullende doeleinden die hier niet worden genoemd, maar die verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel waarvoor de gegevens werden verzameld. Om dit te doen, zullen wij ervoor zorgen dat:

de koppeling tussen doeleinden, context en aard van de Persoonsgegevens is geschikt voor verdere verwerking;
de verdere Verwerking zou uw belangen niet schaden en de verdere verwerking zou uw belangen niet schaden.
er passende waarborgen zouden zijn voor de verwerking.
Wij zullen u op de hoogte brengen van alle verdere Verwerkingen en doeleinden.

Wie heeft er nog meer toegang tot uw persoonlijke gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met vreemden. Persoonlijke gegevens over u worden in sommige gevallen aan onze vertrouwde partners verstrekt om de dienstverlening aan u mogelijk te maken of om uw klantervaring te verbeteren. Wij delen uw gegevens met u:

Onze partners:

mijn pakket/post.nl
mollie betaalprocessor

Wij werken alleen samen met verwerkingspartners die in staat zijn om een adequaat niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te waarborgen. Wij geven uw persoonlijke gegevens door aan derden of overheidsfunctionarissen wanneer wij wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan derden doorgeven als u hiermee heeft ingestemd of als er andere wettelijke redenen voor zijn.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij doen ons best om uw persoonlijke gegevens veilig te bewaren. Wij gebruiken veilige protocollen voor communicatie en overdracht van gegevens (zoals HTTPS). We gebruiken anonimiseren en pseudonimiseren waar nodig. Wij controleren onze systemen op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen.

Hoewel we ons best doen kunnen we de veiligheid van de informatie niet garanderen. Wij beloven echter om de bevoegde autoriteiten op de hoogte te stellen van inbreuken op de gegevensbescherming. Wij zullen u ook op de hoogte brengen als er een bedreiging is voor uw rechten of belangen. Wij zullen alles doen wat redelijkerwijs mogelijk is om beveiligingsinbreuken te voorkomen en om de autoriteiten bij te staan in geval van inbreuken.

Als u een account bij ons heeft, houd er dan rekening mee dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord geheim moet houden.

Kinderen

Wij zijn niet van plan om informatie van kinderen te verzamelen of bewust te verzamelen. Wij richten ons met onze diensten niet op kinderen.

Cookies en andere technologieën die we gebruiken

Wij gebruiken cookies en/of soortgelijke technologieën om het gedrag van klanten te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers te volgen en om informatie over gebruikers te verzamelen. Dit wordt gedaan om uw ervaring met ons te personaliseren en te verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Cookies slaan informatie op die wordt gebruikt om websites te helpen werken. Alleen wij hebben toegang tot de cookies die door onze website worden aangemaakt. U kunt uw cookies beheren op browserniveau. Het uitschakelen van cookies kan uw gebruik van bepaalde functies belemmeren.

Wij gebruiken cookies voor de volgende doeleinden:

Noodzakelijke cookies - deze cookies zijn nodig om u in staat te stellen gebruik te maken van enkele belangrijke functies op onze website, zoals het inloggen. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.
Functionele cookies - deze cookies bieden functionaliteit die het gebruik van onze service gemakkelijker maakt en het mogelijk maakt om meer gepersonaliseerde functies te gebruiken. Ze kunnen bijvoorbeeld uw naam en e-mail onthouden in de vorm van commentaarformulieren, zodat u deze informatie de volgende keer niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u commentaar geeft.
Analytics cookies - deze cookies worden gebruikt om het gebruik en de prestaties van onze website en diensten te volgen.
Reclamecookies - deze cookies worden gebruikt om advertenties aan te bieden die relevant zijn voor u en uw interesses. Daarnaast worden ze gebruikt om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Ze worden meestal op de website geplaatst door advertentienetwerken met toestemming van de exploitant van de website. Deze cookies onthouden dat u een website heeft bezocht en deze informatie wordt gedeeld met andere organisaties zoals adverteerders. Vaak worden targeting of reclamecookies gekoppeld aan de functionaliteit van de website die door de andere organisatie wordt aangeboden.
U kunt cookies die zijn opgeslagen op uw computer verwijderen via uw browserinstellingen. Als alternatief kunt u sommige cookies van derden beheren door gebruik te maken van een privacybeteringsplatform zoals optout.aboutads.info of youronlinechoices.com. Ga voor meer informatie over cookies naar allaboutcookies.org.

Wij gebruiken Google Analytics om het verkeer op onze website te meten. Google heeft zijn eigen privacybeleid dat u hier kunt bekijken. Als u zich wilt afmelden voor tracking door Google Analytics, ga dan naar de afmeldingspagina van Google Analytics.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen.
De laatste wijziging is doorgevoerd op 16/12/2019.