Algemene Voorwaarden

 

Deze website wordt beheerd door BioBee's. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar BioBee's
BioBee's biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die vanaf deze site beschikbaar zijn, aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld, aanvaardt.

Door het bezoeken van onze site en/of het kopen van iets van ons, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door de volgende voorwaarden en bepalingen ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van die extra voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, met inbegrip van maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, handelaren en/of medewerkers van de inhoud zijn.

Lees deze Servicevoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan mag u geen toegang krijgen tot de website of gebruik maken van enige diensten. Als deze Servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die aan de huidige winkel worden toegevoegd, zijn ook onderworpen aan de Servicevoorwaarden. U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en/of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

 

ONLINE WINKELVOORWAARDEN
Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de meerderjarigheidsleeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent, of dat u de meerderjarigheidsleeftijd in uw staat of provincie van verblijf bent en dat u ons uw toestemming hebt gegeven om een van uw minderjarige personen ten laste toe te staan deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag u, bij het gebruik van de Service, wetten overtreden in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot copyright wetten).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een inbreuk op of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw Diensten.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de service aan wie dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden overgedragen en dat het gaat om (a) overdrachten via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten voor het aansluiten van netwerken of apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de Service wordt geleverd, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen opgenomen voor het gemak en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

 

NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet nauwkeurig, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt of gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, meer nauwkeurige, meer volledige of meer actuele informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren.

 

WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN
De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de Dienst.

 

PRODUCTEN OF DIENSTEN
Producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van uw computermonitor van welke kleur dan ook accuraat zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten te beperken.

Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om elk product op elk moment te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is nietig indien verboden.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

 

NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERINGS- EN ACCOUNTGEGEVENS
Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestaan uit bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die gebruik maken van hetzelfde facturerings- en/of verzendadres. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen wij proberen u op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is gemaakt. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

U gaat ermee akkoord om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij uw transacties kunnen afronden en contact met u kunnen opnemen indien nodig.

 

OPTIONELE TOOLS
Wij kunnen u toegang verschaffen tot tools van derden waarover wij geen controle of input hebben of waarover wij geen controle of controle hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang verlenen tot dergelijke tools "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de site worden aangeboden is volledig op eigen risico en discretie en u dient ervoor te zorgen dat u bekend bent met de voorwaarden waarop de tools worden aangeboden door de betreffende externe leverancier(s) en deze goedkeurt.

Wij kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies via de website aanbieden (met inbegrip van de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn ook onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

 

LINKS VAN DERDEN
Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Koppelingen van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet bij ons zijn aangesloten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en wij garanderen en zullen geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen aan de derde te worden gericht.

 

COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS
Indien u op ons verzoek bepaalde specifieke inzendingen (bijvoorbeeld prijsvraaginzendingen) of zonder verzoek van ons creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk 'commentaar' genoemd), stemt u ermee in dat wij te allen tijde, zonder enige beperking, opmerkingen die u naar ons doorstuurt, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op andere wijze in welk medium dan ook gebruiken. Wij zijn en zullen onder geen enkele verplichting (1) om eventuele opmerkingen in vertrouwen te handhaven; (2) om een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud te controleren, uit te geven of te verwijderen die wij naar eigen goeddunken onwettig, beledigend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of in strijd met de wet zijn.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, met inbegrip van auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere malware die op enigerlei wijze van invloed kunnen zijn op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mail adres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of derden misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor opmerkingen die door u of een derde partij worden geplaatst.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE
Uw indiening van persoonlijke informatie via de winkel wordt beheerst door ons Privacybeleid. Om ons Privacybeleid te bekijken.

 

FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, productverzendkosten, transittijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt ingediend).

Wij verplichten ons er niet toe om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk vereist is. Er mag geen gespecificeerde update- of opfrissingsdatum in de Service of op een gerelateerde website worden gebruikt om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

 

VERBODEN GEBRUIK
In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te sporen tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) om internationale, federale, provinciale of nationale regelgeving, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) het lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale herkomst of handicap; (f) het indienen van onjuiste of misleidende informatie; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die op enige wijze gebruikt zal of kan worden die de functionaliteit of werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites of het internet zal of kan beïnvloeden; (h) om persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om spam, phish, pharm, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape te verzamelen of te traceren; (j) voor enig obsceen of immoreel doele doeleinden; of (k) om de veiligheidskenmerken van de Dienst of enige verwante website, andere websites, of het Internet te verstoren of omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een gerelateerde website te beëindigen voor het schenden van een van de verboden toepassingen.

 

AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Wij garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U gaat ermee akkoord dat wij de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk moment kunnen annuleren, zonder u daarvan op de hoogte te stellen.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van de service, of het onvermogen om de service te gebruiken, op uw eigen risico is. De service en alle producten en diensten die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, verhandelbare kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gederfde inkomsten, gederfde besparingen, verlies van gegevens, kosten voor vervanging, of enige soortgelijke schade, ongeacht of dit gebaseerd is op een contract of op onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, die voortvloeit uit uw gebruik van een van de diensten of producten die u via de dienst hebt aangeschaft, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of enig product) die via de dienst is gepost, verzonden of anderszins via de dienst ter beschikking is gesteld, zelfs indien u op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid daarvan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade in dergelijke staten of rechtsgebieden niet toestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de door de wet toegestane maximale omvang.

 

SCHADELOOSSTELLING
U gaat ermee akkoord om BioBee's en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vergoeden, te verdedigen en onschadelijk te maken voor elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die zij door middel van verwijzing in deze voorwaarden opnemen, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

 

ZEKERLIJKHEID
In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zal het niet-afdwingbare deel worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden, zal een dergelijke vaststelling de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloeden.

 

TERMINATIE
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven ook na de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden bestaan.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht, tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden te allen tijde beëindigen door ons te informeren dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien naar ons eigen oordeel u niet, of we vermoeden dat u heeft nagelaten om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder kennisgeving beëindigen en u blijft aansprakelijk voor alle bedragen die verschuldigd zijn tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) weigeren.

 

GEHELE OVEREENKOMST
Het niet uitoefenen of afdwingen van enig recht of enige bepaling van deze Servicevoorwaarden houdt niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of bepaling.

Deze Servicevoorwaarden en alle beleid of operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service geplaatst zijn, vormen de volledige overeenkomst en het begrip tussen u en ons en regelen uw gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicaties en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Eventuele dubbelzinnigheden in de interpretatie van deze Servicevoorwaarden zullen niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller van deze Servicevoorwaarden.

 

WIJZIGINGEN IN DE VOORWAARDEN VAN DE DIENSTVERLENING
U kunt de meest actuele versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, een deel van deze Gebruiksvoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of de Dienst na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt aanvaarding van deze wijzigingen in.

 

CONTACTGEGEVENS
Vragen over de servicevoorwaarden kunt u ons sturen via het contactformulier.
Eventueel kan er ook een mail gestuurd worden naar biobeesdoekjes@gmail.com.
Ook kan er gebeld worden naar 0623183188.